Na základe Vašej žiadosti, Vám túto prácu zašlem vo formáte PDF bezodplatne na Vašu emailovú adresu, 

Martin Bakajsa, konateľ spoločnosti Information Agency III, s.r.o.

Súdna12, Trenčín, IČO: 36860085.

Dieťa na pracovisku áno alebo nie.

Vypracovaná práca pre úsek : Fyzická ochrana objektu

ÚVOD

V tejto práci sa chcem podrobne venovať problematike prítomnosti dieťaťa na pracovisku z hľadiska bezpečnostného, morálneho a právneho.

V dnešnej dobe, aj vzhľadom na dobu v akej žijeme, je potrebné si určiť jasné a presné pravidlá konania, správania sa a to nielen na pracovisku, ale aj v iných životných situáciách. Z hľadiska bezpečnosti je väčším prínosom vytvárať prevenciu, ako riešiť situácie, ktoré vznikli jej zanedbaním, často krát s nezvratnými tragickými dôsledkami.

Dieťa na pracovisku je vážna téma, ktorej je potrebné sa i vážne venovať.

Na pochopenie celej problematiky, vzhľadom na jej dôležitosť, je potrebné rozpracovať túto dopodrobna. Nie je možné ju objasniť jedným, či dvomi odsekmi. Na konkrétnych prípadoch z praxe som sa ju snažil priblížiť najmä laickej verejnosti. Venoval som veľa času a úsilia, aby práca dostala terajšiu podobu a to len a len preto, aby sme všetci včas chránili zdravie a život tých najviac zraniteľných – malých detí.

Autor.

Kapitola 1

V poslednej dobe sa v našej spoločnosti rozpútala veľmi búrlivá diskusia, či patrí dieťa na pracovisko alebo nie. Je to vážna a citlivá spoločenská problematika, ktorú nemožno vyriešiť strohým nariadením alebo smernicami. Len na základe uvážlivého spoločného riešenia a nastolenia konsenzu v tejto problematike môžeme nájsť to správne riešenie. Ak dôjde k vážnemu úrazu dieťaťa alebo k smrteľnému úrazu dieťaťa, kto v takomto prípade bude niesť zodpovednosť najmä na režimovom pracovisku, kde vstup dozoruje pracovník na to určený, či už je to pracovník SBS alebo iný poverený pracovník, to je otázka, ktorou je nevyhnutné sa zaoberať.

Najmä súkromné bezpečnostné služby riešia tento veľmi náročný a citlivý právny problém. V aktuálne platnej právnej norme nie je jednoznačné usmernenie v zmysle stanoviska áno alebo nie. Celé riešenie sa teda prenecháva na zvážení jednotlivých fyzických a právnických osôb. Do doby, pokiaľ nedôjde k nešťastiu, z hľadiska výchovy a poznania, je prítomnosť dieťaťa na pracovisku dospelých obvykle pozitívnym prínosom. Avšak dieťa na čo i len minimálne rizikovom pracovisku by malo mať nepretržitý dozor, teda osobu iba na to určenú.

Použijem jeden veľmi smutný príbeh. Je to príbeh veľmi poučný a mal by sa nad ním zamyslieť každý. Stal sa na pracovisku, ale zároveň sa stal aj zákazníkom obchodného centra, teda rodičom a dovolím si ho uviesť v tejto práci ako síce tragický, ale ilustratívny.

Jedná sa o smrteľný úraz maloletého dieťaťa v žilinskom obchodnom centre. Obyčajné popoludnie, rodiny s deťmi na nákupoch. Trojročný chlapec bol s rodičmi v „Hobby“ predajni. Z ničoho nič obrovská tragédia s doživotnými následkami pre matku, otca a celú rodinu. Muselo sa to stať? To, čo nastalo počas vyšetrovania, je merito celého problému. Nasledovali otázky typu „kto je zodpovedný? Čo robili rodičia? Postupovalo obchodné centrum správne?

Keďže nemáme k dispozícii kamerový záznam – priestory v tom čase totiž neboli zabezpečené kamerovým systémom - nezostáva nám nič iné, len vytvárať domnienky. Aj tu sa pozastavím a pripomeniem právnickým a fyzickým osobám, aby zvážili význam, potrebnosť a prospešnosť inštalácie kamerových systémov na ich prevádzkach. Akú cenu by bolo dotknuté obchodné centrum ochotné zaplatiť za záznam, ktorý by zásadným spôsobom vniesol svetlo do celého prípadu? Podľa mňa by bolo ochotné zaplatiť podstatne väčšiu sumu, akou by bola suma za včasnú inštaláciu bezpečnostného kamerového systému.

Žiaľ aktuálne neexistuje právna norma, ktorá by explicitne prikazovala obchodným centrám inštalovať kamery do ich prevádzok. Osobne si myslím, že naši zákonodarcovia by mali prijať zákon o povinnosti inštalácie kamier do prevádzok, najmä ak sa v nich pohybujú maloleté (mnohé z nich sú hyperaktívne) deti. Ku každému kamerovému systému by sa mala vyjadriť z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti odborne spôsobilá osoba.

Osobne zastávam názor že dieťa do 12 – ich rokov by vôbec nemalo vstupovať do prevádzky, kde sa pracuje s vysokozdvižnou technikou a manipuluje sa s bremenami. Prosím, to slovíčko „nemalo“ nechápte zle: Nemám úmysel dieťaťu uberať na jeho hre, či poznávaní, ale mám na mysli ochranu zdravia a života dieťaťa. Musím uviesť aj druhý pohľad: Slovíčko „nemalo“ je veľmi dôležité pre právnu ochranu zriaďovateľa a osoby zodpovednej za vstup osôb do objektu.

Každé dieťa má tendenciu skúšať, chytať, hýbať, premiestňovať, aj ochutnávať všetko, s čím príde do kontaktu - je to prirodzený poznávací inštinkt dieťaťa. Ale jeho poznávanie musí byť „strážené“ rodičom, alebo osobou, ktorá na dieťa dozerá. V prípadoch, keď rodičia alebo osoba, ktorá na dieťa dozerá, sú zaujatí inou, dôležitou činnosťou tak veľmi, že kontrola ich dieťaťa sa stáva tou druhoradou, môže dôjsť k nešťastiu, vážnemu úrazu alebo žiaľ, i k smrti dieťaťa. Potom sa hľadá vinník: „Prečo sa to stalo? Kto je zodpovedný?“ Nuž preto, lebo nehoda nie je náhoda. Za tragédiu obvykle nikto nie je ochotný prijať zodpovednosť, ale radšej každý zúčastnený hľadá iných možných vinníkov.

Na právnickej fakulte sa študenti na prednáškach učia, okrem iného, i jednu zásadnú právnu definíciu. Keď sa nad ňou zamyslíme a keď sa bude ňou každý riadiť, mal by celý spoločenský systém napredovať k lepšiemu. Nasledujúcu základnú právnu definíciu už poznali právnici starovekého Ríma:

Osoba – je bytosť, ktorá na základe právneho poriadku je nositeľkou subjektívnych práv a povinností.

Táto definícia platí viac ako 2500 rokov, nikto nikdy ju nezmenil, ani ju nikto nikdy nezmení! Pokiaľ by ste v nej vynechali jedno slovíčko, celá stráca zmysel. Je dobré si  ju osvojiť a aj v živote sa ňou riadiť. Vo svojej praxi konateľa SBS sa však veľmi často stretávam s „pokrivenou“ definíciou: Ľudia poznajú svoje subjektívne práva, ale nie povinnosti.

Kapitola 2

Mnohí sme, ako deti, chodievali za rodičmi na ich pracovisko. Pamätám sa, ako som ja veľmi rád chodil so svojím otcom po zosilňovacích staniciach vtedajšej firmy SPOJE. Môj otec bol elektromechanik  - spojár. Vo voľnom čase opravoval televízory. Tiež ma zaúčal do tajov elektrotechniky a spojovacej elektrotechniky. Naše spoločné chvíle ma navždy ovplyvnili tak veľmi, že zanechali stopu v mojej profesionálnej orientácii. Aj vďaka môjmu otcovi som sa technicky rozvíjal a neskôr vypracoval na takú samostatnú odbornú úroveň, ktorá mi umožnila samostatne inštalovať a prevádzkovať bezpečnostný kamerový systém v mojej SBS. Dnes externe študujem právo, lebo som zistil, že moja klientela často krát potrebuje aj právny servis.

Ale vráťme sa späť k téme tejto práce: Uvedomoval si aj môj otec nebezpečenstvo, ktorému vystavoval mňa, seba nehovoriac pritom o riziku pre   jeho zamestnávateľa? Môj otec si uvedomoval toto nebezpečenstvo. Vždy ma veľmi dôrazne upozorňoval, čo v elektronike môžem chytať do rúk a čo nie. Čo je vysoké napätie a čo nie je vysoké napätie,  čo mi môže ublížiť a čo nie. Ale aj tu si veľmi živo spomínam na viaceré, pre maloleté dieťa nebezpečné, situácie:

Boli sme s otcom v protiatómovom kryte, kde bola zriadená tajná núdzová zosilňovacia stanica, ktorá mala zabezpečiť telekomunikačné pokrytie pre rozsiahle územie v prípade atómového útoku. Objekt bol prísne strážený armádou, obohnaný dvojitým oplotením, kde nepretržite hliadkovali ozbrojení vojaci. V blízkosti tohto objektu boli kasárne zriadené iba pre tento účel. Aj do kasární som rád chodil, najmä do kuchyne, kde sa o mňa staral kuchár - vojak. Pre 9 - ročného chlapca to bol obrovský zážitok.

Otec, vzhľadom na svoju vysokú odbornosť v elektrotechnike, požíval veľkú vážnosť medzi ľuďmi. Práve niekedy na začiatku 70 – tych rokov minulého storočia sa dedovi, teda otcovi mojej matky, pokazil farebný televízor. Nikto tento nevedel opraviť, lebo v tých časoch farebný televízor nebol pre väčšinu domácností dostupný.  Môj otec sa však na jeho opravu podujal a úspešne. Tak si získal obdiv môjho deda a napokon sa stal jeho zaťom.

To čo budem ďalej opisovať, chcem zdôrazniť: Otec, v zápale svojej práce, často krát povedal: „Tu chvíľočku počkaj, ničoho sa nechytaj, o chvíľu sa vrátim...“ Čo si myslíte, čo urobí 9 - ročný chlapec, keď je sám a pred ním stoja cca 10 - tonové obrovské vzduchotesné automatické pancierové dvere, ktoré majú chrániť priestor pred atómovým výbuchom? Samozrejme som išiel dvere skúmať. Určite nemusím rozvádzať, čo by sa stalo, keby sa začali automaticky zatvárať a mňa by nechtiac zachytili. Ich zatváranie mohol spôsobiť napríklad aj preventívny cvičný poplach v neďalekých kasárňach. Mohlo sa stať fatálne nešťastie končiace mojím ťažkým zranením a možno i smrťou.  Opäť sa pred nami vynára otázka: Kto by bol zodpovedný? Bohu žiaľ, môj otec, ktorý, i napriek tomu, že ma veľmi miloval, nemyslel na prirodzenú, detskú zvedavosť svojho syna, absolútne nepredvídal nebezpečenstvo s ňou spojené a značne podcenil opisovanú situáciu. 

Spomeniem druhú príhodu: „Maťko, choď sa hrať po vonku, samozrejme v objekte.“ V stráženej vojenskej novostavbe bol aj bunker, zabudovaný do svahu. Samozrejme, vyšiel som na svah nad bunkrom. Pre 9 - ročného chlapca to bol úžasný pohľad: Videl som obrovské turbíny zabezpečujúce vzduchotechniku a klimatizáciu. Napadlo ma do turbín hádzať drobné kamienky, že čo sa asi tak s nimi stane. Stratili sa a mňa táto hra prestala baviť. Našťastie, nenapadlo ma hodiť do turbín nič väčšieho, a tak som vlastne nespôsobil vážne prevádzkové problémy. Ale položme si otázku: Ako ďaleko som bol od situácie, ktorá by spôsobila nemalú finančnú ujmu a komplikácie nielen môjmu otcovi? Lenže maloleté dieťa nedisponujúce potrebnými poznatkami, vedomosťami, či skúsenosťami, nevie rozmýšľať a pochopiteľne sa nevie rozhodovať ako dospelý človek: Nedokáže zvážiť mieru rizika a nebezpečenstva.  

V tejto vojenskej novostavbe som sa prvý krát dostal do kontaktu s bezpečnostným kamerovým systémom, vtedy ešte vzhľadom k technológiám, v čiernobielej verzii. Veľmi ma tento systém zaujal. Otec mi jeho fungovanie  podrobne vysvetlil a ja, napriek tomu, že som mal vtedy len 9 rokov, som podstatu systému pochopil. Dnes, keď inštalujem zložité bezpečnostné kamerové systémy, prevádzkujem vlastnú rozsiahlu bezdrôtovú dátovú sieť aj ju samostatne servisujem, často spomínam na tento zážitok. Pre mňa, i keď som bol ešte maloleté dieťa, bola moja prítomnosť v otcovej práci jedným veľkým vzrušujúcim dobrodružstvom. V mojom prípade sa skončilo vždy šťastne, lebo sme domov odchádzali bez toho, aby sa mi stal vážny úraz, či nehoda.  

V okolí vojenskej novostavby som sa hrával s rovesníkmi. Hojdajúc sa na lane som padol v lese do priepasti. Výsledok? Zlomená stehenná kosť, transport z nedostupného terénu vojenským vrtuľníkom k najbližšej ceste a potom  transport do nemocnice sanitkou. Nasledovala operácia, otcove výčitky...skrátka – zlé sa stane veľmi ľahko a veľmi rýchlo. Nešťastie má mnoho podôb a samozrejme, nie každému úrazu maloletého dieťaťa môžu rodičia reálne zabrániť.

Kapitola 3

Použijem ďalší príklad, tento krát už z mojej profesionálnej praxe. Stal sa len prednedávnom na pracovisku, ktorému zabezpečuje fyzickú ochranu objektu SBS a ja som jej konateľom. Doposiaľ som bol toho názoru, že dospelí ľudia obvykle vedia posúdiť, čo je a čo nie je pre ich dieťa nebezpečné. Keď nie úplne, tak aspoň sčasti.  Pracovník SBS, vekovo nad 50 rokov, matka dieťaťa, vekovo nad 40 rokov zamestnaná na farme ako ošetrovateľka zvierat, vedúca farmy, vekovo nad 45 rokov, dieťa predškolského veku asi 5 - ročné, traja dedinčania s vekovým priemerom nad do 50 rokov a konateľ SBS, teda ja 42 – ročný, sme boli „účastníkmi“ nasledujúceho príbehu:  

V jedno nedeľné popoludnie sa menovaní rozhodli, že pôjdu na podomácky vyrobenom traktore a vlečke pre použité vyradené drevené podvaly, ktoré sa zabudovávajú pod zvieratá. Všetko bolo dohodnuté, a tak sa traja dospelí, spolu s dieťaťom na traktore, doviezli na farmu. Pracovník SBS im otvoril bránu, matka dieťa zobrala dnu do farmy, aby mu ukázala zvieratká. Všetko na prvý pohľad v poriadku, nič podľa ich názoru nebezpečné. Nič zvláštne sa podľa týchto osôb neudialo.

Konateľ SBS, vďaka svojej technológii a preventívnemu pôsobeniu na objekt, sa o tejto udalosti ihneď dozvedel - službukonajúci pracovník z iného objektu mu túto udalosť okamžite nahlásil. Všetky objekty, pre ktoré jeho spoločnosť vykonáva ochranu, sú navzájom poprepájané vďaka bezdrôtovej dátovej sieti. Je to z hľadiska bezpečnosti, komfortu a rýchlosti spoločnosti dôležité a odskúšané v mnohých prípadoch ako veľmi efektívne, čo samozrejme ocenili aj mnohí zákazníci. Táto SBS, ako prvá na Slovensku, zaviedla do praxe systém prepracovaných technických parametrov. Kontrolné orgány vykonávajúce dozor nad činnosťou SBS  ocenili sofistikovanosť jej  systému.

Chcem iba okrajovo informovať dotknuté osoby o dôležitosti monitorovacích technológií. Monitorovacia technika vždy vnáša možnosť vytvorenia relevantného obrazu na vzniknutú udalosť, často krát zachráni podnikateľovi nemalé finančné prostriedky, keď nie aj samostatnú existenciu. To je ale priestor na inú tému, ale  priamo súvisí s touto témou, a preto je potrebné ju aspoň okrajovo spomenúť.  

Konateľ sa okamžite dátovo spojil s kamerovým systémom. Riadil celý proces  samostatne a na diaľku. Okamžitým šetrením konateľ SBS zistil, že pracovník SBS nielenže nemal kontrolu nad konaním cudzích osôb v objekte, ale nevenoval ani pozornosť dieťaťu, ktoré v objekte nemalo čo robiť. Keďže sa jednalo o vážne pochybenie z jeho strany, bol písomne upozornený na závažné nedostatky zistené v jeho práci.  Kto by bol zodpovedný za smrť maloletého dieťaťa v prípade, že by sa zle zabezpečený náklad na traktore zosypal na maloleté dieťa, ktoré sa voľne, ako bolo zreteľné z kamerového záznamu, pohybovalo v bezprostrednej blízkosti traktora? Dokonca dievčatko s matkou navštívilo aj halu so zvieratkami. Taktiež sa voľne pohybovala po priestoroch farmy, kde sú uložené ďalšie bremená z dôvodu rekonštrukcie farmy. Konateľ vidiac „on line“ predmetnú udalosť, okamžite zasiahol spustením poplachovej sirény. Matka s dievčatkom sa vrátili späť ku traktoru a potom opustili priestory farmy. Našťastie sa žiadne nešťastie, ani úraz, nestal.  Ale kto by niesol zodpovednosť a vinu v prípade vážneho úrazu, či tragédie? Matka alebo pracovník SBS, či samotná SBS?

Spoločnosť konateľa vždy rešpektuje vôľu oprávnených osôb, pokiaľ to nezasahuje do jej integrity. V prípade ak áno, tak vždy požaduje písomné stanovisko oprávnenej osoby. V tomto prípade sa konateľ SBS s vedúcim farmy dohodli, že od tejto udalosti v písomnej podobe sa službukonajúcemu pracovníkovi SBS bude predkladať písomný súhlas štatutárov farmy o vstupe maloletého dieťaťa do objektov farmy. Toto je forma ochrany SBS pred rizikami pohybu maloletého dieťaťa v pracovných priestoroch, v ktorých reálne hrozí dieťaťu nebezpečenstvo ujmy na zdraví, respektíve vážneho úrazu, až smrti.   

Kapitola 4

Prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb explicitne upravuje zákon číslo 473/2005 Z. z.

V tejto kapitole sa budem venovať iba § 3 strážna služba,  

Strážna služba je:

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,

b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,

c) ochrana osoby,

d) ochrana majetku a osoby pri preprave,

e) ochrana prepravy majetku a osoby,

f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,

g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“) alebo

h) vypracúvanie plánu ochrany.

Podľa § 50 ods. 4, písm. b:

b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám

a ods. 6

Výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany k úkonom podľa odseku 4 je povinný každý vyhovieť s výnimkou podľa odseku 5.

  • 1.Pracovník SBS mal v takomto prípade explicitne zakázať vstup maloletej osobe do objektu.
  • 2.Zúčastnené sú výzve pracovníka SBS povinný vyhovieť a rešpektovať ju.
  • 3.V prípade, ak majú podozrenie, že pracovník SBS koná v rozpore s ich právami, môžu privolať Políciu alebo oprávnenú osobu za účelom preverenia stavu veci a oprávnenia zásahu pracovníkom SBS do ich práv.
  • 4.Pracovník SBS v prípade, ak vedúca dala súhlas k vpusteniu do objektu maloletého dieťaťa, vykonať o tom písomný zápis do priebehu služieb, ktorý mala parafovať vedúca farmy, alebo vykonať o tom úradný záznam, ktorý mala parafovať vedúca farmy a to ešte pred samotným vstupom dieťaťa do chráneného objektu.
  • 5.Pre pracovníka SBS má byť takéto konanie vždy podozrivé.
  • 6.V takýchto prípadoch, ak pracovník SBS má podozrenie a je v rozpore s bezpečnostnými predpismi, je potrebné vždy požiadať o súčinnosť oprávnenej osoby a vyžadovať od nej písomné stanovisko, inak postupuje bez rozdielu tak, ako je uvedené v bode číslo 1.

V prípade, ak by došlo k úrazu alebo smrti maloletého dieťaťa na takomto pracovisku a šetrením sa zistí, že toto maloleté dieťa nemalo vstupovať do objektu, zodpovednosť za tento skutok by niesla jednoznačne:

  • 1.Pracovník SBS
  • 2.Spoločnosť, ktorá poskytuje výkon strážnej služby v zmysle zákona 473/2005 Z. z. a mandátnej zmluvy.

Pri týchto úkonoch by súkromná bezpečnosť mala postupovať obzvlášť opatrne a neprihliadať na iné okolnosti, než na bezpečnosť dieťaťa, s výnimkou, ak ju tohto úkonu pozbaví oprávnená osoba, pričom takéto stanovisko vydá písomne.

Pracovník súkromnej bezpečnosti nie je oprávnený a nemôže skúmať, či dieťa je socializované.

Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z. z. § 11 ods. 1, zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Zjednodušene povedané, zamestnanec vykonáva nejakú činnosť pre zamestnávateľa za mzdu. Na každom pracovisku, kde sa vykonáva zárobková činnosť za účasti zamestnancov, platí takzvaný pracovný režim. Pracovný režim je určitý pracovný nástroj, za pomoci ktorého sa dosahuje cieľ každého zamestnávateľa, finálny produkt alebo služba.

Pri aplikácii pracovného režimu do praxe s cieľom čo najefektívnejšieho využitia pracovného času, tak minimum zamestnávateľov počíta s maloletým dieťaťom na pracovisku.

Kapitola 5.

Maloleté dieťa na pracovisko môže vstupovať, v prípade ak sú splnené tieto predpoklady :

  • 1.Na pracovisku a počas celej doby návštevy je určená zodpovedná osoba, ktorá dozerá na dieťa, táto osoba nie je nikým a ničím rušená a vykonáva iba túto činnosť.
  • 2.Nebude vstupovať do rizikových alebo zdraviu škodlivých zón na pracovisku.

Pracovník v súkromnej bezpečnosti nie je kompetentný, ani schopný posúdiť, či dieťa je socializované alebo nie. Najmä posúdiť, či a v akej miere mu hrozí úraz alebo zdravotná nezávadnosť prostredia. Určite nie je v jeho silách dozerať na dieťa počas celej doby jeho prítomnosti na pracovisku.

Dnes, keď na mnohých pracoviskách je prítomný iba jeden pracovník SBS alebo obdobná osoba, je nereálne, priam nemožné, to od takejto osoby čo i len požadovať.

Počas výkonu služby v súkromnej bezpečnosti sú na takéhoto pracovníka kladené neustále požiadavky zvonku, ktoré musí prijímať a neustále ošetrovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť chráneného miesta.

ZÁVER

Cieľom tejto práce bolo analyzovať problematiku prítomnosti dieťaťa na pracovisku z hľadiska ochrany jeho zdravia, života a stanoviť podmienky, ktoré by mali byť splnené tak, aby bola zaručená jeho bezpečnosť. V práci som použil príklady zo svojho detstva a svojej praxe. Verím, že kompetentní zvážia riešenie tejto chúlostivej problematiky, jej vážnosť a význam aj na základe poznatkov z tejto práce. Ľudia si obvykle len zriedkavo uvedomujú nebezpečenstvá, ktoré pre dieťa v zlomku sekundy môžu nastať. Často krát sa jedná o nezvratné doživotné poúrazové následky.

Preto je nevyhnutné neustále apelovať na prevenciu. Múdri ľudí vedia, že prevencia je zlatá cesta: Ak ňou pôjdeme, nemusíme riešiť ťaživé následky.

ZOZNAM POUŽITEJ LIERATÚRY.

Zákon číslo 473/2005 Z. z. v platnom znení a Zákonník práce číslo 311/2001 Z. z. v platnom znen