Information Agency III, s.r.o.

Chránime to, na čom vám záleží.

prev next

Felix Veľký, je obchodná značka, ktorá je zameraná na poskytovanie komplexných služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Pojem súkromnej bezpečnosti, je potrebné chápať ako možnosť zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku pri dodržaní technických a personálnych zásad, z hľadiska prevencie nevyhnutný. Tieto zásady sú pri každom subjekte osobitné, treba tak k nim aj pristupovať. Systém ochrany života, zdravia a majetku je potrebné zosúladiť tak , aby boli v dostatočnej miere účinné. Táto značka sa vyvíjala v praxi viac ako 18 rokov, dokonale tak pozná problematiku akou súkromná bezpečnosť je.


Veľmi veľa ľudí si mylne myslí, že o ich ochranu života, zdravia a majetku sa postará štát. Štát je iba garantom na ochranu týchto práv, ktoré sú uvedené v ústave. Každá fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba si svoj bezpečnostný štandard pripravuje a nastavuje samostatne. Na tieto účely využíva svojpomoc, alebo túto záležitosť prenechá podnikateľskému subjektu, ktorý takéto služby poskytuje.


Na ochranu života, zdravia a majetku obchodná značka Felix Veľký využíva celí rad preventívno-bezpečnostných opatrení. Ide najmä o zlúčenie technickej a personálnej otázky, tak aby došlo k rýchlej reakcií na vzniknutý podnet.


Je dobré zveriť problematiku súkromnej bezpečnosti, do rúk profesionálnemu a skúsenému subjektu. Naša obchodná značka ponúka širokú paletu služieb, ktoré všetky vedú k jedinému cieľu, pochopiť podnikanie mandanta a minimalizovať vstup tretích strán do tohto procesu.

Naša obchodná značka poskytuje najmä tieto služby:

1. Prevádzkovanie Technickej služby,

2. Prevádzkovanie Strážnej služby,

3. Prevádzkovanie Detektívnej služby,

4. Prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby.

 

Najmä pre právnické subjekty a fyzické osoby – podnikateľov, ponúkame cenovo dostupné systémy najmä na ochranu majetku. Popri tejto službe zabezpečujeme nadštandardné doplnkové služby smerujúce k úspore nákladov na prevádzku nie len v oblasti súkromnej bezpečnosti.


Podnikateľské subjekty prevádzkujúce služby pod touto značkou, zabezpečujú dodávku služby regionálne na základe licenčnej zmluvy. Naše služby využívajú mnohé nadnárodné spoločnosti kde dosahujeme mimoriadne dobré najmä ekonomické výsledky.

Na riadne a najmä bezpečné zabezpečenie dodávky služby, nepoužívame žiadne verejné siete. Svoje služby poskytujeme po vlastnej sieti bez pripojenia na internet. Minimalizujeme tak možnosť poškodenia znefunkčnenia bezpečnostných systémov a tým páchania protiprávneho konania v chránenom objekte. Sieť je v dostatočnej miere zabezpečená a monitorovaná 7/24, 365 dní v roku.

Zabezpečíme dodávku bezpečnostného systému, alebo prenájom kamerového systému úplnou technickou, aj právnou podporou.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, tešíme sa na Vás.Information Agency III, s.r.o.

Súdna 12

Trenčín 911 01

Obchodný register

agency3@centrum.sk


teletón:

1 .VPCO 24 hodín 365 dní v roku  +421 32 642 31 20, +421 , +421 902 050 627

2. Servis a tech. podpora +421 903 222 960

IČO: 36860085

DIČ: 2022678636

DIČ DPH: SK2022678636

Licencie: PS001287, TS002682

TATRA BANKA IBAN: SK9211000000002622801733Constat, s.r.o.

Súdna 12
Trenčín

Obchodný register


agency3@centrum.sk


Telefón : +421 903 222 960

IČO: 53260376
DIČ: 2121333830
DIČ DPH: Nepladca DPH

Licencie: PS001299, PD000176, POP000182, PT002905


Kancelária:

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok : Po telefonickom dohovore

Sobota nedeľa        : ZATVORENÉ

Kontakt: +421 903 222 960

Google map

GPS navigácia : 48.890065, 18.031570