Správy z našej praxe :Včera sme riešili na vašom objekte v správnom konaní z MSP Trenčín túlavého psa vo vašom objekte. Pri kontrole objektu o 21:45 hod bola zistená prítomnosť čierneho starého túlavého psa do 50 kg. Pes nebol agresívny, bol dezorientovaný. Pri šetrení z vnútra objektu sme zistili že pes je v objekte už dlhšie, kŕmili ho vaši zamestnanci, bol hladný. O 22:10 hod a na základe územnej pôsobnosti MSP Trenčín a ich kompetencie sme privolali hliadku. Medzičasom pes vyšiel cez otvorenú bránu z objektu, následne bola brána operátorom okamžite uzatvorená. Z dôvodu že subjekt sa už v objekte nenachádzal fyzická SBS hliadka opustila objekt. Po príchode MSP Trenčín s touto komunikuje operátor VPCO sú pred objektom a nakoľko sa subjekt nenachádza v objekte ich do objektu nevpúšťa. Správne konanie bolo ukončené dohodou, ak bude pes v objekte privolá MSP Trenčín túto vpustí do objektu za účelom odchytu. Žiadame vás, aby ste upozornili zamestnancov a v prípade ak sa takáto udalosť stane, takéto zviera v zásade nekŕmili, objekt uzatvorili a privolali hliadku MSP Trenčín, čakali na ich príchod nakoľko je to v ich územnej pôsobnosti a kompetencií.