• Naša spoločnosť je držiteľom Osvedčenia pre inštalatérov fotovoltických systémov číslo: 2014/B1/117, podľa § 13a ods.7 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko kombinovanej výroby a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES.
  • Máme uzatvorenú Zmluvu o preplácaní poukážok č. 604-2016-ZH zo Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.
  • Sme montážna firma na zhotovenie fotovoltických systémov.
  • Pri montážach sa orientujeme výlučne na Trenčiansky kraj. Montujeme malé ostrovné systémy do 3 kWp,  malé fotovoltické elektrárne do 10 kWp. Spolupracujeme zo spoločnosťou Logitex, s.r.o. úzko sa špecializujeme práve na systém tejto spoločnosti. Bližšie informácie získate na tomto linku TU.Chcete vedieť viac napíšte nám :