! ! !

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Slovenská republika toto nariadenie pretavila do Zákona číslo 18/2018 Z. z. s účinnosťou od 25. mája 2018.


Usmernenie 3/2019 k spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení, verzia 2.0, prijatá 29. januára 2020. Určuje presné podmienky používania kamerových zariadení, ale hlavne záznamov.

Podľa tohto usmernenia, je určená doba záznamu maximálne na 72 hodín, výnimku majú iba tie, ktoré určuje zákon. Tak isto je potrebné splniť mnohé podmienky pre prevádzkovateľa kamerového systému.


Tieto podmienky sa týkajú aj kamerových systémov, ktoré prevádzkuje fyzická osoba / teda nepodnikateľ /.


Pripojením Vášho kamerového systému, na náš VPCO Vás týchto starostí zbavíme, navyše získate plnú technickú a právnu podporu.


Neváhajte nás kontaktovať.