Strážna služba

prev next

Strážna služba je ucelená forma funkcií človeka vedúcich najmä ku prevencií a k ochrane života, zdravia a majetku klienta. Je to funkcia najmä správne vybraného človeka a súbor technických prvkov ktoré sa podieľajú na aktívnej kontrole činnosti daného jednotlivca.

Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu pre iné osoby alebo ako vlastnú ochranu.

Strážna služba je v zmysle zákona 473/2005 Z. z. rozdelená na :

a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému") alebo
h) vypracúvanie plánu ochrany.

Aj tu sme zabezpečovali majetok M.Cup, s.r.o. športové povrchy www.mcup.sk