Video pult centrálnej ochrany /VPCO/.

Video pult centrálnej ochrany /ďalej VPCO/ je bezpečnostný riadiaci systém zabezpečujúci profesionálnu ochranu života, zdravia a majetku lokálnym alebo vzdialeným objektom. V závislosti od s softvérového a hardvérového vybavenia je možné poskytnúť rôzne prídavné služby ktoré nahrádzajú potrebnú prítomnosť fyzickej ochrany. Centrálne riadiace pracovisko by malo byť obsluhované minimálne dvomi pracovníkmi a ich práca musí byť spätne kontrolovaná. Takýmto spôsobom ochrany je možne dosiahnuť požadovaný efekt s minimálnou možnosťou zlyhania ľudského faktora.


Je možné plnohodnotne nahradiť drahú fyzickú ochranu, ale i vzdialene ovládať rôzne technické zariadenia umiestnené v objekte.